Μεταμορφώνοντας την εμπειρία των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο με τα Customer Data Platforms (CDP)

Μεταμορφώνοντας την εμπειρία των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο με τα Customer Data Platforms (CDP)

Ο κύριος στόχος ενός Customer Data Platform είναι η συλλογή και η ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε πραγματικό χρόνο για τη δημιουργία ολοκληρωμένων customer profiles και την εξαγωγή συμπερασμάτων - Sponsored Content

 

Για να διαφοροποιηθούν οι επιχειρηματίες του σήμερα στις ανάγκες της ανταγωνιστικής αγοράς θα πρέπει να έχουν σαν προτεραιότητα τη δημιουργία αξιομνημόνευτων εμπειριών που θα εντυπωθούν στη συνείδηση των καταναλωτών. Προβλέποντας τις νέες τάσεις και διαμορφώνοντας τις αγοραστικές συνήθειες, οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες για να παραμείνουν στο επίκεντρο του retail και του eCommerce.

 

Ωστόσο, το να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο. Τα ελλιπή δεδομένα, τα ξεπερασμένα συστήματα και η πολυπλοκότητα της κατανόησης του customer journey αποτελούν σημαντικά εμπόδια. Εκτός αυτών, τα κατακερματισμένα και διασκορπισμένα δεδομένα των πελατών, μαζί με το υψηλό κόστος των κατάλληλων εργαλείων αποτελούν επιπλέον ζητήματα για πολλά brands. Έτσι λοιπόν, οι retailers χρειάζονται εξελιγμένα εργαλεία, όπως ένα retail CDP, για να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις της αγοράς και να κατανοήσουν ολιστικά τα μοναδικά χαρακτηριστικά και τις συνήθειες των σύγχρονων καταναλωτών.

Τι είναι το Customer Data Platform (CDP);

Ο κύριος στόχος ενός Customer Data Platform είναι η συλλογή και η ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές σε πραγματικό χρόνο για τη δημιουργία ολοκληρωμένων customer profiles και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συνήθως ένα CDP αναλύει αυτά τα δεδομένα και τα παρουσιάζει σε δυναμικά dashboards, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των marketing ενεργειών μιας επιχείρησης. Τα dashboards αυτά επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να οπτικοποιήσουν και να κατανοήσουν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, και στη συνέχεια να αξιολογήσουν ή να τροποποιήσουν τη στρατηγική τους.

 

AI και Machine Learning στην υπηρεσία των retailers με το CDP της ContactPigeon

Εξαιρετικό παράδειγμα ενός Customer Data Platform που έχει προσαρμοστεί πλήρως στις ΑΙ εξελίξεις είναι το CDP της ContactPigeon. Το εν λόγω CDP διαφοροποιείται χρησιμοποιώντας τη δύναμη του AI και του Machine Learning για τη σωστή και πλήρη χρήση των data. Η πλατφόρμα της ContactPigeon αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και επιτρέπει στις επιχειρήσεις όχι μόνο την εξαγωγή πολύτιμων insights με τη μορφή εύπεπτων dashboards, αλλά και την αξιοποίηση του ΑΙ για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως customer churn, customer clustering, RFM analysis και 1-1 personalization.

Επιλύοντας όλα τα παραπάνω, οι επιχειρηματίες έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα εργαλείο το οποίο συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οπτικοποιεί μέσα από pre-made ή customized dashboards, και στη συνέχεια τα μετατρέπει σε omnichannel μάρκετινγκ καμπάνιες. Έτσι οι επιχειρηματίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα data τους όχι μόνο για να παρακολουθούν ολιστικά και ολοκληρωμένα τη στρατηγική τους αλλά και για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους μέσα από μάρκετινγκ μηνύματα σχεδιασμένα για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά.

Επιπλέον, η ContactPigeon στηρίζει τους retailers δίνοντας τους ευελιξία και απόλυτο έλεγχο των δεδομένων τους σε κάθε βήμα. Δίνοντας προτεραιότητα στην ιδιοκτησία των first-party data, η πλατφόρμα επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διαφυλάσσουν πολύτιμες πληροφορίες για τους πελάτες τους, από όλα τα σημεία επαφής (online/offline). Η πρωτοποριακή αρχιτεκτονική της διευκολύνει τη διασύνδεση με συστήματα ERP/CRM και εφαρμογές τρίτων, διασφαλίζοντας συνεκτική ροή δεδομένων και πληροφοριών σε όλο το οικοσύστημα των πωλήσεων. Ως εκ τούτου, η αδιάσπαστη σύνδεση των δεδομένων μεταφράζεται σε omnichannel επικοινωνία, επιτρέποντας στους retailers να παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες που θα έχουν απήχηση σε κάθε κανάλι.

Ας εμβαθύνουμε στις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις όπου ένα CDP όπως της ContactPigeon μπορεί να βοηθήσει.

Μείωση της αποχώρησης πελατών (customer churn)

Η πρόβλεψη και η πρόληψη της αποχώρησης του καταναλωτή είναι στρατηγική ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες τους. Οι παραδοσιακές retargeting καμπάνιες συχνά αποτυγχάνουν λόγω των εγγενών καθυστερήσεων στο να εντοπιστεί ο κίνδυνος της αποχώρησης. Η μη έγκαιρη αντίδραση στην πιθανή αποχώρηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες και να επηρεάσει αρνητικά την αντίληψη των καταναλωτών για το brand.

To CDP της ContactPigeon χρησιμοποιεί το μοντέλο RFM (Recency, Frequency, Monetary) συνδυαστικά με ML μοντέλα για την έξυπνη ομαδοποίηση (smart clustering) των πελατών. Η πλατφόρμα δημιουργεί clusters με βάση τις πρόσφατες αγορές, τη συχνότητα, την αξία, ή το είδος των συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη μέχρι και εξωγενείς παράγοντες (π.χ. καιρικές συνθήκες).

Αναλύοντας όλα τα δεδομένα, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν ανεπαίσθητα σημάδια απομάκρυνσης από τους καταναλωτές, επιτρέποντάς τη γρήγορη και ουσιαστική παρέμβαση με αποδοτικές re-engagement καμπάνιες. Με το CDP της ContactPigeon, οι retailers μπορούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς των παραδοσιακών προσεγγίσεων και να δημιουργήσουν ΑΙ-driven, προσωποποιημένα μηνύματα προσαρμοσμένα σε κάθε πελάτη. Είτε μέσω εξατομικευμένων προσφορών, είτε μέσω

προσεγμένης, προληπτικής προσέγγισης και έγκαιρης επικοινωνίας, τα brands μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο απομάκρυνσης πριν κλιμακωθεί, διατηρώντας πολύτιμες πελατειακές σχέσεις και διασφαλίζοντας τη ροή των εσόδων.

Αύξηση των conversions

Ένα γνωστό πρόβλημα είναι η αποστολή σχετικών μηνυμάτων μάρκετινγκ σε πολλαπλά σημεία επαφής, οδηγώντας σε κατακερματισμένη επικοινωνία και χαμένες ευκαιρίες για conversions. Οι παραδοσιακές στρατηγικές εστιάζουν συνήθως στα ψηφιακά κανάλια, παραβλέποντας σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιούνται εκτός σύνδεσης ή σε άλλες πλατφόρμες.

Mε τη βοήθεια του AI, το CDP αναλύει ενδελεχώς παρελθοντικές συναλλαγές για να προβλέψει επόμενες αγορές και να προτείνει προσωποποιημένα προϊόντα, βελτιώνοντας την αγοραστική εμπειρία του καταναλωτή. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα τόσο από online όσο και offline σημεία, το CDP της ContactPigeon παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα των αλληλεπιδράσεων των πελατών, επιτρέποντας την αποκωδικοποίηση της συμπεριφοράς και τη μεταμόρφωσή της σε επιτυχημένες ενέργειες.

Αύξηση του customer lifetime value

Η μεγιστοποίηση της δια βίου αξίας των πελατών (Customer Lifetime Value – CLV) είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά. Ενώ η απόκτηση νέων πελατών έχει σημαντικό κόστος, η φροντίδα των υφιστάμενων σχέσεων αποτελεί το κλειδί για βιωσιμότητα και κερδοφορία.

Οι παραδοσιακές καμπάνιες upsell και cross-sell συχνά υπολείπονται, καθώς στοχεύουν κυρίως στις πρόσφατες αγορές, παραβλέποντας τη δυναμική της σχέσης επιχείρησης-καταναλωτή. Μέσω του ΑΙ για targeted product recommendations, upselling και cross-selling καμπάνιες, η ContactPigeon βοηθά τους επιχειρηματίες να αυξήσουν τη δια βίου αξία των πελατών τους, καλλιεργώντας βαθύτερες σχέσεις.

Tα CDPs ανοίγουν το δρόμο για προσωποποιημένες εμπειρίες στον τομέα του retail

Η ουσία της επένδυσης σε ένα Customer Data Platform (CDP) έγκειται στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της συλλογής δεδομένων και της μετατροπής τους σε κερδοφόρες καμπάνιες μάρκετινγκ. Περιλαμβάνει εξατομικευμένες προτάσεις, στοχευμένες προωθητικές ενέργειες και ομαλή επικοινωνία μέσω πολλαπλών καναλιών.

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας πλατφόρμας είναι αναγκαία για τη διατήρηση της επιτυχίας μιας επιχείρησης, αλλά η επιλογή της είναι κρίσιμη, καθώς αποτελεί τα μελλοντικά θεμέλια της εταιρείας. Στον τομέα του retail και του eCommerce, η ContactPigeon, με την πολυετή εμπειρία της, ανέπτυξε ένα CDP που γεφυρώνει επιτυχώς το χάσμα. Ίσως, θελήσετε να ξεκινήσετε την εξερεύνησή σας με το CDP της ContactPigeon.

Επιστροφή στο ιστολόγιο

Υποβάλετε ένα σχόλιο

Έχετε υπόψη ότι τα σχόλια χρειάζεται να λάβουν έγκριση προτού δημοσιευτούν.